Om tic elkas

Politikker

Vi tager ansvar

Hos tic elkas mener vi, at vi alle bærer et ansvar for at bidrage til løsninger på de sociale og miljømæssige udfordringer, der findes i det samfund, vi er en del af. Derfor har vi en klar politik for, hvordan mennesker, der er tilknyttet vores virksomhed, bør handle og agere.

Vi ønsker at opføre os ordentligt og anstændigt, og vi søger derfor at efterleve alle de love, regler og standarder, der vedrører virksomheden. Det betyder, at vi har stort fokus på at kombinere de samfundsmæssige, sikkerheds- og miljømæssige formål med vores virksomheds interesser.

Gennem respekt for ordentlig forretningsskik, klare nedskrevne politikker, almennyttige sponsorater og tilslutning til FN’s 17 verdensmål ønsker vi hos Tic-elkas at udvikle og fremme bæredygtige løsninger samt ansvarlighed gennem hele værdikæden. Derfor stiller vi høje krav til os selv, men også til vores partnere og leverandører – både etisk og menneskeligt.

Vi har klare nedskrevne politikker og processer, som understøtter vores mission om sikkert at skabe muligheder og realisere potentialet sammen med vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Et samarbejde med Tic-elkas vil derfor altid være et partnerskab, som styrker din forretning.

Download og læs mere om vores politikker indenfor:

CSR & HSE
Kontakt os