Fortrolig indberetning

Whistleblowerordning

Whistleblowerordning

Tic elkas A/S har valgt at tilslutte sig Dansk Ejerkapitals fælles whistleblowerordning, der giver dig mulighed for, på fortrolig vis, at indberette alvorlige forhold.

Ordningen kan anvendes af både nuværende og tidligere ansatte, samt vores eksterne samarbejdspartnere, såsom kunder og leverandører, med tilknytning til vores virksomhed.

Du kan læse mere om rammerne for whistleblowerordningen og foretage indberetning til ordningen her Whistleblower portal, hvor en mindre gruppe af specialister hos advokatfirmaet Poul Schmith vil modtage og foretage den indledende screening af en eventuel indberetning.

Kontakt os